Image thumbnail

Cathay Dark Compound Chocolate Chips, Packed in carton

Cathay Dark Compound Chocolate Chips, Packed In Carton

  • ชอคโกแลตคุณภาพ นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย
  • คอมพาวด์ชอคโกแลต ชนิดหยดน้ำ สีดำ
  • เหมาะสำหรับแต่งหน้าเค้กและโคตติ้ง
  • ขนาดบรรจุ: 25 กิโลกรัม

*จำหน่ายยกลังเท่านั้น